Brkan: Na Voliciji ne može doći do katastrofe, ali može do...

Brkan: Na Voliciji ne može doći do katastrofe, ali može do onečišćenja” Zatrpavanje potoka Sv. Andrija

2363
0
PODJELI

Piše Dijana Turić

 Prije deset mjeseci na privatnom zemljištu na predjelu Volicije, 200 metara udaljenom od tvornice Premis, betonom i građevinskim materijalom započelo je zatrpavanje dijela korita potoka Sv. Andrija iz kojeg se voda slijeva u more na Nuglu. Na ekocid je tada medije upozorila čitateljica Kronike koja je dopis uputila Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva Grada, Hrvatskim šumama, građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Hrvatskim vodama. Iako su dopis o devastaciji tada dobile sve nadležne službe, situacija se do danas nije popravila i na privatnoj parceli se i dalje vrši neprimjereno odlaganje građevinskog otpada, od dasaka i šuta do smeća te pranje betonskih miksera i pumpi. Parcela inače graniči sa javnim dobrom i zemljištem u vlasništvu Hrvatskih voda i Grada, a beton i cement dospijevaju u korito potoka Sv. Andrija te se kod većih oborina prenose nizvodno, mada je ovo područje prema UPU Volicija 1 određeno kao zaštitna zelena površina i vodotok. Plato na kojem se kontinuirano vrši ispiranje betona iz građevinskih strojeva sada je većim dijelom izbetoniran od prethodnih pranja i samim time nepropustan za vodu. S obzirom da je plato u nagibu, svakim daljnjim ispiranjem beton i cement se slijevaju i na cestu Put Volicije. Anonimna prijava o devastaciji Volicije prošlog tjedna je stigla i na adresu gradonačelnika Jure Brkana, a na opasnosti o onečišćenju dijela korita potoka Sv. Andrija te mora na Nuglu, na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća Brkana je upozorila i vijećnica SDP-a Gordana Muhtić. Kako je kazala Muhtić, obzirom da se u neposrednoj blizini nalazi i čestica u vlasništvu Grada te javno-vodno dobro kao vrlo važan izvor vode, postavlja se pitanje što je Grad poduzeo u odnosu na ove radove. Kako je kazao Brkan, nakon zaprimljene prijave na teren su odmah izašli komunalni redari, a Grad je o ekocidu obavijestio sve nadležne inspekcije. -Anonimna prijava o devastaciji predjela Volicija upućena je svim nadležnim inspekcijama, a komunalni redari su prvi izašli na teren kao i inspekcija Hrvatskih voda i alarmirane su sve službe. Koliko sam vidio iz nalaza redara, ne može doći do neke katastrofe, ali može doći do onečišćenja i to treba u svakom slučaju spriječiti, kazao je Brkan dodavši da su gradske službe u ovom slučaju odradile sve što je bilo potrebno.

Komentari

komentari