Građevinska inspekcija Petroviću naredila rušenje bespravne građevine NELEGALNA GRADNJA

Građevinska inspekcija Petroviću naredila rušenje bespravne građevine NELEGALNA GRADNJA

3176
0
PODJELI

Piše Dijana Turić

Dva mjeseca nakon što su na Cvitački na terenu od 400 kvadrata u vlasništvu poduzetnika Blaža Petrovića započeli, a potom i izvršeni radovi na betoniranju zemljišta, građevinska inspekcija Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja donijela je rješenje o uklanjanju građevine. Uz uklanjanje koje mora biti izvršeno u roku od 120 dana što je najkasnije do početka lipnja, Petroviću će inspekcija propisati i optužni prijedlog. Ukoliko Petrović do lipnja sam se sruši nelegalno sagrađenu građevinu, uklonit će je tvrtka koju će angažirati Ministarstvo graditeljstva što su nam kazali službenici Samostalne službe za odnose s javnošću i informiranje. -Građevinska inspekcija zaprimila je 10. prosinca 2016. godine prijavu Grada Makarske kojom se sumnja u bespravnu gradnju na navedenoj lokaciji. Inspektor je 14. prosinca obavio nadzor i utvrdio da se izvode radovi bez potrebnih odobrenja za gradnju te je službenim znakom zatvorio gradilište, stoji u dopisu Ministarstva u kojem se napominje da je inspektor ponovno 24. siječnja 2017. godine obavio nadzor te je utvrdio da je investitor nastavio sa izvođenjem radova i nakon zabrane inspekcije.

Građevinsku inspekciju o nelegalnoj gradnji obavijestili redari

-30. siječnja ove godine doneseno je Rješenje o uklanjanju bespravne gradnje te će protiv investitora biti podnesen optužni prijedlog. U Rješenju je investitoru dan rok od 120 dana da ukloni bespravnu gradnju. Kao i u ostalim slučajevima, ako investitor sam ne ukloni bespravnu gradnju, uklonit će je ugovorna tvrtka građevinske inspekcije o trošku investitora, kazali su nam službenici Ministarstva graditeljstva koji napominju da će mediji biti informirani o danu uklanjanja građevine ukoliko dođe do takvog razvoja događaja. Naime, radovi na zemljištu na kojem se do gradnje nalazilo igralište za odbojku, a na kojem se postavila armatura na temeljnu ploču koja se nalazi u iskopanoj rupi od oko tri metra, nisu bili prijavljenu Gradu od prosinca 2016. godine do 20. siječnja. Stoga su komunalni redari o cijelom slučaju obavijesti građevinsku inspekciju s time da na gradilištu nije bilo istaknute table s nazivom investitora, izvođača radova i brojem građevinske dozvole.

Petrović suglasnost zatražio tek 20. siječnja

Kada smo prije 20 dana stupili u kontakt s Blažom Petrovićem, kazao nam je da je izvršio radove na gradnji tehničke etaže za stabiliziranje postojećeg igrališta za što je Gradu tek 20. siječnja dostavio zahtjev za suglasnost na projekt. U zahtjevu za davanje suglasnosti koji je potpisala Petrovićeva supruga Mirjana Petrović, navedeno je da se na terenu nalazi odbojkaško igralište s betonskim temeljima, ali je došlo do klizanja i urušavanja dijela terena zbog oborinskih voda. Zbog navedenog je bilo nužno poduzeti određene korake za stabiliziranje pa je u studenome 2016. godine izrađen stručni projekt tehničke etaže sportskog terena te geomehaničko mišljenje zbog čega se od Grada i tražila suglasnost na isti. Tada nam je Petrović kazao da će etažu zatrpati zemljištem na kojem će se opet nalaziti igralište. S Petrovićem smo pokušali stupiti u kontakt i prošlog tjedna i namjeravali smo ga upitati hoće li bespravno sagrađeni objekt ukloniti uskoro ili će za to čekati početak lipnja kada će Cvitačka već biti puna kupača i turista. Međutim, ovog puta Petrović nam se nije javio na telefon. Inače, kako smo već pisali, Grad je posebno izvješće o nelegalnoj gradnji dostavio Državnom odvjetništvu koje se zainteresiralo za radove na Cvitački, a što nam je potvrdio gradonačelnik Tonći Bilić.

Komentari

komentari