Hrvatske vode prijavile devastaciju na Voliciji KONAČNO REAGIRALE INSTITUCIJE

Hrvatske vode prijavile devastaciju na Voliciji KONAČNO REAGIRALE INSTITUCIJE

1324
0
PODJELI

Piše Dijana Turić

Problem ekocida na Voliciji gdje se vrši odlaganje građevinskog otpada, pranje betonskih miksera te drobljenje kamena pored dijela korita potoka iz kojeg se voda slijeva u more na Nuglu, dobio je svoj nastavak. Naime, o devastaciji na javnom vodnom dobru pisali smo prije mjesec dana kada nam je vlasnik zemljišta i tvrtke GTP Vrgorac Mate Jelavić potvrdio da na parceli pere miksere, dok je korisnik parcele na kojoj se drobi kamen Josko Šarić kazao da ne koristi ni beton ni cement. Čitateljica nas je tijekom proteklog tjedna obavijestila da se na terenu nije ništa saniralo, već se devastacija nastavlja punom parom, tako se i dalje stvara nesnosna buka i prašina od ilegalnog drobljenja kamena, uz samo korito potoka vrši se pranje građevinskih miksera i odlažu se građevinski šut i smeće, a putovi Hrvatskih šuma koriste se za ilegalni transport materijala. Međutim, uoči zaključenja broja dobili smo dopis kojim se potvrđuje da je netko ipak reagirao. Naime, 20.travnja je voditeljica Hrvatskih voda vodnogospodarska ispostava za mali sliv Matica Vrgorac Iva Kuzmanić uputila prijavu Odjelu državne vodopravne inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Kako stoji dopisu, riječ je o prijavi nezakonitog nasipavanja puta, odlaganju građevinskog otpada te ispuštanja vode od pranja kamiona sa miješalicom za beton na javnom vodnom dobru potoka Proslap u Makarskoj. U prijavi Hrvatskih voda stoji da je voditeljica Iva Kuzmanić obišla teren sa vodočuvarom Antom Franićem i komunalnim redarima Grada. -Na terenu smo uočili nasipavanje pristupnog puta preko dijela potoka,a riječ je o miješanom materijalu, kamenu i zemlji, u dužini od 10 metara i širini od 7 metara. Nasipavanjem je u potpunosti prekinut tok potoka. Na čestici investitor izvodi radove drobljenja građevinskog materijala te odlaganja građevinskog otpada. Na čestici zemlje k.o. 5021 investitor vrši pranje kamiona sa miješalicom za beton te ispušta nepročišćene otpadne vode na svojoj parceli od čega dio završi u potoku. Vlasnik čestice je tvrtka GTP d.o.o. Vrgorac, stoji u prijavi Hrvatskih voda inspekciji Ministarstva zaštite okoliša.

Komentari

komentari