Impressum

Impressum

Image

Izdavač:
Kronika d.o.o.

Direktor:
Damir Visković

Glavna urednica:
Maja Erceg

Redakcija:
Dijana Turić
Ada Baričević (tajnica redakcije),
Joško Jelaš (fotografija)
Darko Brkulj (grafički urednik)
Andrea Topić,
Fjodor Tušup

Ivan Rašić (web)

Kronika d.o.o. za izdavanje novina
Makarska, Obala kralja Tomislava 17/2
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu MBS 060187889

OIB: 34003017603
Temeljni kapital u iznosu 20.000 kn uplaćen u cijelosti

Direktor: Damir Visković
Tel 21 679 106
21 678 727
kronika@kronika.hr
www.kronika.hr

 
UVJETI KORIŠTENJA PORTALA

Sadržaji objavljeni na portalu Kronika d.o.o. www.kronika.hr informativnog su karaktera i podložni promjenama bez prethodne najave. Kronika d.o.o. ne odgovara za ikakve posljedice uzrokovane promjenama ili ukidanjem sadržaja.

Sadržaji objavljeni na portalu Kronika d.o.o. www.kronika.hr ne smiju se umnožavati, distribuirati ili na drugi način komercijalno koristiti bez pismene suglasnosti Kronike d.o.o..

Komentari objavljeni na portalu Kronika d.o.o. www.kronika.hr ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Kronika d.o.o. također ne odgovara za poruke uvredljivog ili neprimjerenog sadržaja objavljenih u komentarima unutar članaka iz razloga što ne može u potpunosti kontrolirati sve poruke. Dotične rubrike funkcioniraju kao oblik javnog medijskog dobra gdje građani slobodno izražavaju svoje mišljenje koje ne podliježe uređivačkoj politici Kronika d.o.o.

Obveze korisnika

Korisnicima portala Kronika d.o.o. www.kronika.hr nije dozvoljeno:

*objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone i podzakonske akte, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički, te štetan na bilo koji drugi način;

*objavljivanje, slanje i razmjena podataka za koje posjetitelj ili korisnik zna ili pretpostavlja da su lažni, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili posjetiteljima ili trećim osobama;

*lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;

*manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem portala;

*objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;

*objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

*svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog programa softvera i/ili hardvera, kao i telekomunikacijske opreme;

*prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja i korisnika portala.

Kronika d.o.o. zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili koji ne odgovara ovim uvjetima, kao i automatski ukinuti korisnički račun registriranog korisnika bez prethodne najave u slučaju kršenja ovih uvjeta korištenja.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Kronika d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi osobni podaci koje unesete na ovim stranicama koristit će se samo u svrhu koja je navedena pri unosu podataka. Ti podaci neće biti proslijeđivani trećim zainteresiranim stranama osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Kronika d.o.o. može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i ISP-u). Ove podaci su anonimni i koriste se u svrhu poboljšanja portala i sadržaja na njemu.

Kronika d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Kronika d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenjem bilo kojeg dijela portala Kronika d.o.o. www.kronika.hr te svih njegovih dijelova smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

REGISTRIRANI KORISNICI

Registriranim korisnikom portala smatra se osoba koja je prošla postupak registracije.

Registriranjem korisnik dobiva korisničko ime i lozinku, te je isključivo odgovoran za sadržaje objavljene pod svojim korisničkim imenom. Kronika d.o.o. ne odgovara za moguće zlouporabe korisničkog imena.

Kronika d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja određenog korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave i/ili objašnjenja, te za to ne snosi nikakvu odgovornost za štetu.

AUTORSKA PRAVA

Vlastiti sadržaji portala Kronika d.o.o. www.kronika.hr (tekstovi, video i audio materijali, baze podataka, programerski kod) zaštićeni su autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je pravnom sankcioniranju.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ili sadržaja portala bez dozvole nositelja autorskih prava, bilo da ista pripadaju društvu Kronika d.o.o. ili drugom autoru, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je pravnom sankcioniranju.

Ukoliko korisnik smatra da je na portalu Kronika d.o.o. www.kronika.hr došlo do kršenja autorskih prava, o tome je dužan izvijestiti Kronika d.o.o. koristeći adresu kronika@kronika.hr.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Neki od linkova na portalu Kronika d.o.o. www.kronika.hr vode na druge web stranice i servise. Kronika d.o.o. nema nadzor nad tim stranicama, servisima, dokumentima, podacima i drugim sadržajima, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane uz sadržaj na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Poslovni odnos (koji, između ostalog uključuje korespondenciju, plaćanje, dostavu roba i usluga i slično) između posjetitelja i oglašivača na i izvan portala Kronika d.o.o. www.kronika.hr isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika. Kronika d.o.o. nije odgovoran ni za kakvu štetu koja može proizaći iz takvog poslovnog odnosa, niti odgovara za štetu koja može nastati reklamiranjem na portalu Kronika d.o.o. www.kronika.hr.

SADRŽAJ DOBIVEN OD KORISNIKA I POSJETITELJA PORTALA

Kronika d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici, te stoga ne garantira točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise važeće u Republici Hrvatskoj ili načela međunarodnog prava, ili narušava ugled portala kao medija, Kronika d.o.o. zadržava pravo ukloniti takav sadržaj bez prethodne suglasnosti ili obavijesti. Kronika d.o.o. zadržava pravo da tijekom korištenja usluga portala koristi neke od opisanih sadržaja u promotivne svrhe usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

Kronika d.o.o. nije odgovoran za sadržaj, gubitak ili oštećenje sadržaja nastalo uslijed korištenja portala.