Oglašavanje

Oglašavanje

Cjenik oglasnog prostora MAKARSKA KRONIKA

Marketing

Tel : 021 679 106, 678 727

mobitel: 098 732- 103

e-mail: kronika@kronikadoo.tcloud.hr

www. kronika.hr

CJENIK OGLASNOG PROSTORA:

  1. a) komercijalni oglasi
FORMAT CRNO-BIJELI BOJA
Cijela stranica 2000 kn 3000 kn
Pola stranice (1/2) 1200 kn 1600 kn
Četvrtina stranice (1/4) 700 kn 900 kn
Osmina stranice (1/8) 400 kn 500 kn
Šesnaestina stranice (1/16) 300 kn 300 kn
Lažna duplerica 3600 kn 5400 kn
Duplerica 6500 kn
Predzadnja 1/1 4000 kn
Junior page 2100 kn

 

  1. b) propagandni tekstovi – sponzorirane reportaže
FORMAT CIJENA
Cijela stranica 3500 kn
Dvije stranice 6500 kn
Pola stranice 1900 kn

 

  1. c) ubacivanje promidžbenih materijala
Gotovi materijal 3000 kn

 

  1. d) natječaji, obavijesti i javna nadmetanja
30% popusta na cijene iz osnovnog cjenika

 

  1. e) oglasi za kulturna i sportska događanja i manifestacije
40% popusta na cijene iz osnovnog cjenika

 

  1. f) naslovna stranica
Markica na naslovnici  1000 kn

 

POPUSTI NA KOLIČINU OBJAVA

20 % na sklapanje godišnjeg ugovora, odnosno minimum 40 objava
15 % na sklapanje polugodišnjeg ugovora, odnosno najmanje 25 objava
10 % na sklapanje tromjesečnog ugovora, odnosno najmanje 12 objava
Na svakih 10 objava odobravamo 1 besplatni PR oglas

 OSTALI UVJETI

Poseban smještaj naplaćuje se 10% više
Cijene ne uključuju izradu i design komercijalnih oglasa, koja se naplaćuje 20% vrijednosti oglasa

 

OPĆI UVJETI

5 % popusta na avansno plaćanje
Sve cijene su izražene bez PDV-a koji se dodatno obračunava na navedene cijene oglasnog prostora
Suradnja s marketinškim agencijama, cijene i uvjeti oglašavanja posebno se ugovaraju

 

Cjenik oglasnog prostora na internet portalu Makarske kronike

Oglašavanje na Webu realizira se bannerima na naslovnici i ostalim navedenim rubrikama na portalu Makarske kronike. Oglašivač odabire stranice na kojima želi staviti svoj oglas, te naručuje period u kojem se oni trebaju prikazivati. U nastavku Vam nudimo promotivne cijene oglašavanja za period od mjesec dana.

BANNER naslovna            1. mjesec

XL-991×110 piksela            5,000 kn

L-336×291 piksela            3,600 kn

M-336×80 piksela            2,800 kn

S-165×80 piksela            2,200 kn

OBAVIJEST O SMRTI:      bez slike                    sa slikom          +portal (30kn)
DO 50 RIJEČI            .        55,00 kn                   105,00 kn                    135,00 kn
DO 70 RIJEČI                     80,00 kn                   130,00 kn                    160,00 kn
KRIŽ               35,00 kn
SLIKA                        50,00 kn
IZNAD 70 RIJEČI, NAREDNA RIJEČ         9,00 kn
SUĆUTI POVODOM SMRTI:       bez slike                 sa slikom          +portal (30 kn)
DO 15 RIJEČI                    145,00 kn                  250,00 kn                    280,00 kn
DO 30 RIJEČI                    185,00 kn                  290,00 kn                    320,00 kn
SLIKA                        105,00 kn
IZNAD 30 RIJEČI, SVAKA NAREDNA RIJEČ                  15,00 kn
SJEĆANJA I ZAHVALE:    bez slike                   sa slikom          + portal (30 kn)
DO 30 RIJEČI                   170,00 kn                 275,00 kn                    305,00
DO 50 RIJEČI                   240,00 kn                350,00 kn                    380,00
DO 70 RIJEČI                   330,00 kn                430,00 kn                    460,00
SLIKA                        105,00 kn
IZNAD 70 RIJEČI, SVAKA NAREDNA RIJEČ     15,00 kn
OKVIRI:
1/1                                                                  1 800,00 kn
½ *                                                                 1 000,00 kn
2/11,5 cm                                                          600,00 kn
3/11,5 cm                                                          800,00 kn
U cijene su uključeni slika i/ili vjersko obilježje!
* ½ može biti samo vodravna
U cijene je uračunat PDV.
Kronika d.o.o.
Makarska