Zbog obračuna Općine i Studenca zatvorena jedina trgovina u Gornjim Brelima...

Zbog obračuna Općine i Studenca zatvorena jedina trgovina u Gornjim Brelima OSTALI BEZ DUĆANA

3171
0
PODJELI

Piše Dijana Turić

Već dva mjeseca oko 200 mještana Gornjih Brela, kruh, mlijeko i osnovne potrepštine moraju kupovati u kilometar udaljenom Zadvarju jer je trgovina Studenac nakon 10 godina zatvorila vrata, a zatvaranje se najviše prelomilo preko leđa starijih mještana. Pozadina zatvaranja trgovine krije se u lošim odnosima između trgovačkog lanca i Općine Brela jer je Studenac izgubio novi prostor na Kričku koji je Općina dala u najam Riboli pa je iz revolta zatvorio i onaj u Gornjim Brelima. Naime, u Brelima se nalaze tri trgovine Studenca od kojih je jedna u Gornjim Brelima, druga na Kričku i treća u Solinama. Problem je nastao kada je Općina objavila natječaj za zakup novog prostora od 850 m2 na Kričku, a koji se nalazi pored sadašnje trgovine Studenac kojoj je 1. listopada istekao ugovor za sva tri prostora u Brelima. Ugovor je tada Općina sa Studencom produžila za trgovine u Solinama i Gornjim Brelima, ali ne i za Kričak jer se dosadašnji prostor više neće koristiti. Na raspisani natječaj pristigle su ponude Studenca i Ribole koja je ponudila najveću cijenu nakon čega je s Općinom potpisala ugovor o najmu. Kako kaže načelnik Stipe Ursić, natječaj za zakup novog prostora na Kričku raspisan je temeljem odluke Općinskog vijeća, a prilikom otvaranja ponuda ustanovljeno je da Studenac nije priložio potpunu dokumentaciju i za zakup kvadrata je ponudio 30 kuna mjesečno, a Ribola 73 kune.

Sporazum iz 2001. nezakonit

-S Ribolom smo potpisali ugovor o najmu prostora na Kričku na 10 godina i njihov centar će biti otvoren 15. travnja. Studencu je 1. listopada prošle godine istekao najam za sva tri prostora i tada mu je Općina produljila najam za prostore u Solinama i Gornjim Brelima s time da je prihvatio novu cijenu najma u Solinama od 60 kuna po m2, dok je cijena najma prostora u Gornjim Brelima ostala 17 kuna po kvadratu kao što je i bila zadnjih 10 godina jer nam je najvažnije da mještani imaju trgovinu. Međutim, Uprava Studenca se poziva na promemoriju koju su prije 11 godina potpisali sa tadašnjim načelnikom Ivicom Carevićem, a koja nije vjerodostojan dokument, kazao je Ursić pojasnivši da je u promemoriji bilo navedeno da će se sadašnji novi prostor od 850 kvadrata na Kričku u budućnosti dati u najam Studencu bez javnog natječaja i po mjesečnoj cijeni kvadrata od 17 kuna. -Promemorija je protuzakonita i ne može se općinski prostor davati u najam bez javnog natječaja jer da sam to ispoštovao, grubo bi kršio Zakon. Osim toga, u narednih 10 godina dobit ćemo 5 milijuna kuna od najma prostora od Ribole, a prema promemoriji bismo izgubili 5 milijuna kuna, kazao je Ursić dodavši da je Općina prošlog tjedna Studencu dostavila otkaz ugovora za prostor u Gornjim Brelima jer nije ispoštovao ugovorne odredbe i sada se čeka da trgovački lanac napusti prostor kako bi Općina mogla raspisati novi natječaj za zakup prostora. Uz ovo, Studenac je trebao iseliti iz sadašnjeg prostora na Kričku koji se više neće koristiti i za koji, kako tvrdi Ursić, Studenac nema više ugovor, ali trgovina je i dalje otvorena pa će se Općina poslužiti svim pravnim sredstvima u cilju iseljenja.

Studenac podigao kaznenu prijavu

Drugu stranu priče ima vlasnik Studenca Josip Milavić koji kaže da je Općina u slučaju prostora trgovine na Kričku grubo prekršila Zakon zbog nepoštivanja važeće promemorije pa je i zatvorio trgovinu u Gornjim Brelima. – Trgovinu u Gornjim Brelima sam zatvorio i iz revolta, ali i zbog toga što je 15 naših trgovina nerentabilno i radit će samo od 1. lipnja do 1. listopada. Ugovor o najmu sve tri trgovine u Brelima s Općinom je potpisan 2001. godine, a onda je produžen do 2016. godine na način da je bivši načelnik Carević zamolio da i u Gornjim Brelima otvorimo trgovinu. Tada smo sklopili promemoriju koja je ovjerena kod odvjetnika, a u kojoj stoji da će se i novi prostor na Kričku od 850 m2 dati Studencu u najam kada se steknu uvjeti s time da Općini moramo vratiti sadašnji mali prostor u kojem se i dalje nalazi Studenac, kazao je Milavić dodavši da mu je Općina Brela 19. rujna poslala dopis s otkazom najma prostora na Kričku mada Zakon nalaže da najmoprimac sve izmjene oko najma objekta mora dostaviti 60 dana prije. Kako tvrdi, na otvaranju ponuda nakon javnog natječaja, ustanovljeno je da Ribola nije priložila svu potrebnu dokumentaciju i ponudu je poslala s danom zakašnjenja, dok je ponuda Studenca bila valjana mada u njoj nisu naveli cijenu jer istu određuje Porezna uprava. Međutim, nakon saznanja o davanju u najam prostora Riboli, cijeli slučaj je završio na Sudu. – Podigao sam kaznenu prijavu protiv Općine jer se krše prava iz promemorije i javnog natječaja te prijavu zbog naknade štete koju će Studenac imati u narednih 10 godina jer je izgubio prostor na Kričku. Općina Brela će za pet godina imati ovrhu do 25 milijuna kuna, kazao je Milavić dodavši da će trgovina u starom prostoru na Kričku i dalje biti otvorena prema ugovoru i promemoriji bez obzira što će se pored nje uskoro otvoriti Ribola.

IVAN TOMAŠ, PREDSJEDNIK MO GORNJA BRELA
Žalosno je što se problemi prelamaju preko leđa mještana”

- Kruh, mlijeko i ostale potrepštine kupujemo ili na Zadrvarju ili u Brelima, ovisno o tome gdje tko radi. Starijim mještanima netko donese kruh, ali je najžalosnije da se problemi između Općine Brela i Studenca prelamaju preko leđa mještana i to posebno starijih. Nadamo se da će se cijela stvar brzo riješiti i da će Općina prostor dati u najam kako bi nam se što prije otvorila trgovina.

Komentari

komentari